Nhà Hàng Hải Sản Đà Nẵng San Hô Restaurant


Nhà Hàng Hải Sản Đà Nẵng San Hô Restaurant

Địa chỉ : lô 12-13 Võ Nguyên Giáp - Tp Đà Nẵng

Đt : 0905220203 Dương Quang Hải
Email : davidhai_dn@ yahoo.com      davidhaidn83@gmail.com
Website : sanhodn.com